IRDG Nederland

Infrarood & Raman Discussie Groep

Het bestuur van de IRDG heeft besloten om in 2019 geen bijeenkomst te organiseren.
Het vinden van een locatie en onderbezetting van het bestuur zijn de voornaamste reden.
We streven naar het houden van een voorjaarsbijeenkomst in april/mei 2020.

Locatie: nog te bepalen

We streven naar het houden van een voorjaarsbijeenkomst in 2020.
 Mochten er mensen zijn die in het IRDG bestuur plaats willen nemen dan kunt u contact opnemen met Peter de Peinder of Jildert Overdijk.
Ook potentiele hosts van de bijeenkomst vooorjaar 2020 kunnen contact openemen.

Sponsoring lunch en borrel:


De Infrarood & Raman Discussiegroep organiseert tweemaal per jaar (april en november) een bijeenkomst voor gebruikers van Infrarood & Raman spectroscopie op elk niveau. Er worden verhalen gehouden van 20-45 minuten over toepassingen en over instrumentele ontwikkelingen. De voertaal is in principe Nederlands. Het aantal deelnemers varieert tussen de 50 en 80 waarbij zowel de universitaire als de industriële wereld is vertegenwoordigd. Het lidmaatschap is gratis en het secretariaat is gehuisvest bij VibSpec te Tiel.

irdghome

Correcties en suggesties:Peter de Peinder

Home