INFRAROOD en RAMAN DISCUSSIEGROEP
Najaarsbijeenkomst 2002
De 63ste bijeenkomst werd gehouden op donderdag 21 november 2002
UMC St Radboud NCMLS, Geert Grooteplein 26/28, 6525 GA Nijmegen

PROGRAMMA 21 November

9:45 Ontvangst

10:00 Opening door A. Pistorius (KUN)

"Determination of vertical concentration profiles in colloidal fluids by ATR-FTIR", Ben Erné (UU)

"Multiplex coherent anti-Stokes Raman spectroscopie (CARS) microscopie aan membranen", Michiel Muller (UvA)

"In-situ FT-IR spectroscopy of glass species", Peter van Nijnatten (TNO/TPD)

"IR verschil-spectroscopie met gepolariseerd licht", A. Pistorius (KUN)

12:30 Lunch

"Vibrational spectroscopy of atoms and molecules adsorbed at the electrified metal-liquid interface", Marc Koper (TUE)

"Infrared spectroscopy studies on the location and nature of the active sites for the selective formation of isobutene from n-butene over aged zeolite H-ferrierite", Sander van Donk (UU)

"IR and Raman imaging - medical diagnosis in new light", Rainer Salzer (TU Dresden)

15:45 Informele afsluiting