INFRAROOD en RAMAN DISCUSSIEGROEP
Voorjaarsjaarsbijeenkomst 2001
De 60ste bijeenkomst werd gehouden op donderdag 5 april 2001 bij Akzo Nobel Chemicals Research Arnhem Velperweg 76, Arnhem

Programma
09.45 Ontvangst

10.00 Opening door C.J. Groenenboom, Akzo Nobel Chemicals Research Arnhem

"In situ IR and Raman spectroscopic study of the decomposition of Co- and Ni-hydrotalcites", G. Mul, T.U. Delft

"On-line Raman Spectroscopy as a tool for microstructural and morphological control in emulsion copolymerization", A.M.van Herk en M.L.H. Pepers, Eindhoven University

"Untreated and surface oxidised carbon nanofibres: An infrared study", T.G. Ros, Universiteit Utrecht

12.30-13.30 Lunch

"Wat kun je nou met IR?", A.H.M. Schotman, Teijin Twaron Arnhem

"Electrische modificatie van materialen", R. Ross, Kema, Arnhem

"Analytische (on)mogelijkheden van Photoacoustische Spectroscopie", P.C.M. van Woerkom, Akzo Nobel Chemicals Research Arnhem


15.30 Informele afsluiting