PROGRAMMA 26 april 2007, Bruker Optics, Delft

9:30 Ontvangst

10:00-10:15 Opening Bruker

10:15-10:55 "The New Vacuum FT-IR Spectrometer: Design Advances and Research Application", Guenter Zachmann, Bruker, Duitsland

10:55-11:25 "Raman in batteries - an explosive combination?", Arjan Mank, Philips Research, Eindhoven

11:25-12:00 "Enzymen aan het werk: pH-afhankelijke binding van nitriet aan nitriet reductase", Arthur Pistorius, NCMLS / UMC St Radboud, Nijmegen

~12:00 Lunch

13:15-14:00 "Application of synchrotron IR radiation", Nina Kaun, DSM, Geleen

14:00-14:30 "In- en ex-situ IR spectroscopie metingen aan recycling reacties van CFK's met LaO katalysatoren", Alwies van der Heijden, Universiteit Utrecht

14:30-15:15 "Single molecule detection by Tip Enhanced Raman Spectroscopy", Volker Deckert, ISAS, Duitsland

Informele afsluiting